Vernieuw uw leidingen
zonder breekwerk

Last van roest of corrosie?
Geurhinder of waterlekken?
Verstoppingen of te weinig waterdruk?

  • Duurzame oplossing
  • 25 jaar garantie
  • Efficiënt renoveren
  • Korte werken
  • Geen kap- of breekwerk
  • Actief in heel België

e-Pipe voor professionals

Een efficiënte aanpak van schadedossiers of verzekeringskwesties? Een snelle interventie voor aannemers of architecten? Wij zijn uw vertrouwde partner voor de professionele en accurate afhandeling van uw klantendossiers.